• Pokyn riaditeľky k organizácii od 15.06.2020

     • Milí rodičia, v  odkaze si nájdete pokyn riaditeľky školy k organizácií výchovno-vzdelávacieho procesu v Súkromnej základnej škole v čase 15. 6. 2020 - 30. 6. 2020, ako aj čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť pri nástupe do školy pedagogickému zamestnancovi.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 11. 8. 2020
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník