Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/1/2014 Zmluva o spolupráci s DPH 31.12.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 2/5/2014 Zmluva o zmluvnom servise s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o.
Zmluva 1/6/2014 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školský program 2014/2015 s DPH 04.06.2014 HOOK, s.r.o.
Zmluva 2/6/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa s DPH 02.06.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Súkromná ZŠ
Zmluva 1/10/14 Úrazové poistenie - Školák s DPH 17.10.2014 Generali Poisťovňa, a.s.
Zmluva 2/10/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa QOMO s DPH 02.10.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zmluva 1/12/2014 pracovná zdravotná služba s DPH 29.12.2014 Kriško, s.r.o
Zmluva 1/1/2015 SPP - dodávka plynu s DPH 07.01.2015 SPP, a.s.
Zmluva 1/2/2015 Poistenie hnuteľných vecí 12 200,00 s DPH 23.02.2015 Generali Poisťovňa, a.s.
Zmluva 1/5/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 158 2014 s DPH 20.05.2015 IKARO s.r.o.
Zmluva 1/5/2014 Zmluva o prenájme kopírky 3 200,00 s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o.
Zmluva 3/10/2015 Dodatok k zmluve o spolupráci realizácií národného projektu"Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ s DPH 12.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/11/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - lyžiarsky kurz s DPH 10.11.2017 10.11.2017 Súkromná základná škola Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 2/9/2016 Úrazové poistenie ŠKOLÁK 493,56 s DPH 31.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 1/9/2016 Zmluva o poskytnutí stravy s DPH 31.08.2016 Obec Uzovský Šalgov Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 1/6/2016 Zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 20.06.2016 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 2/8/2015 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2015010 s DPH 31.08.2015 Organika s.r.o. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 2/10/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 18.05.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/10/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 20.10.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/6/2015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A