Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Organizácia prevádzky Školský výchovný program Vnútorný poriadok ŠKD Poplatky Kontakty Celoklubové akcie

Školský klub deti (ŠKD)

Organizácia prevádzky

 Organizácia prevádzky ŠKD

Ranné schádzanie detí: 6.30- 7.45 hod.

Popoludňajšia činnosť: 11.40-18.30 hod

 

Ďalšie informácie

  • Nezabúdajte na pitný režim vašich detí

  • Deti trávia čas na školskom dvore aj na Evanjelickej záhrade, preto im zabezpečte vhodné a náhradné oblečenie. 

Počet návštev: 3462816