• ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

   „Knihy sú najvernejší priatelia, najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší

   učitelia. Sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“

    

   KNIŽNIČNÉ PRAVIDLÁ

    

   Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

   Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

   Zachovávaj poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice.

   Buď ohľaduplný a neruš ostatných čitateľov.

   Knihu si môžeš vypožičať len v prítomnosti školskej knihovníčky.

   Naraz môžeš mať požičané najviac tri knihy.

   Knihy sú majetkom školy, chráň ich a nepoškodzuj.

   Knihu vždy vráť na pôvodné miesto, neprehadzuj knihy v regáloch.

   Knihu môžeš mať požičanú 30 dní. Ak ju potrebuješ dlhšie, dohodni sa so školskou

   knihovníčkou.

   Ak knihu nevrátiš ani po napomenutí, podľa knižničného a výpožičného poriadku budeš

   musieť uhradiť škodu niektorou z týchto foriem:

   • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
   • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
   • finančnou úhradou ceny knihy.

   Ak budeš porušovať tieto pravidlá, môžeš byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva

   využívať knižnično-informačné služby knižnice.

     ...........................................................              ..................................................................

   Mgr. Silvia Urdzíková, riaditeľka školy       Mgr. Zlatica Miklošková, školská knihovníčkaZačiatok formuláraSpodná časť formulára

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A