• Témy ročníkových prác na šk. rok 2018/2019

   • p. uč. Dominik Bodnár:         Vplyv techniky na človeka

                                                   Návrh a zhotovenie darčekového  predmetu

                                         Slávny vynálezcovia v oblasti techniky

                                                   Elektrická energia a jej využitie

                                                   Nové technológie obrábania technických materiálov

                                                   Pravouhlé premietanie v technickej praxi

                                                   Využitie snímačov a regulačných prvkov v technickej praxi

    p. uč. Danka Némethová:     Slnečná sústava

                                                  Jadrová elektráreň

                                                  Netradičné zdroje energie (Obnoviteľné zdroje)

                                                  Slnko – Zdroj života na Zemi

                                                 Chyby oka – okuliare

    p. uč. Jožko Červeňák:        Eurofit test - testy všeobecnej pohybovej výkonnosti

                                                 Olympijske hry – história

                                                 Cros fit – workout

          Futbal  - Majstrovstvá sveta

          Kulturistika

    p. uč. Ľudmila Daraková:     Dinosaury

                                                   Jaskyne

                                                   Tatranská fauna a flóra (rastlinstvo a živočíšstvo)

                                                   Austrálska fauna (živočíšstvo)

                                                   Mäsožravé rastliny

                                                   Významní chemici

                                                   Kyslík

                                                   Chémia vo farmaceutickom priemysle (chémia liečiv)

                                                   Chemické látky v ľudskom tele

                                                   Ropa

    p. uč. Evka Baronová:           Royal family

                                                   English music

                                                   Cities in UK/USA

    p. uč. Antónia Lokajová:       New York

                                                   London

    p. uč. Ivana Hetháršiová:      Adoptívne a pestúnske rodiny na Slovensku

                                                   Dobrovoľnícke organizácie v mojom okolí

                                                   Siociometrické metódy realizované v mojej triede

                                                   Vplyv reklamy na spotrebiteľa

    p. uč. Patrik Kotora:             Johann Wolfgang von Goethe – Goethe in Musik

                                                       Sitten und Bräuche in Deutschland und in der Slowakei - Vergleich

                                                       Musik in deutschsprachigen Ländern

                                                       Essgewohnheiten in Deutschland – früher und heute

                                                       Deutsch - slowakisches Wörterbuch - thematischp

    p. uč. Eva Antolová:              Literárne osobnosti Sabinova

                                                   Nárečové slová a šarišské nárečie

                                                   Reklama ako nástroj ovplyvňovanie človeka

    p. uč. Denisa Kažová:            Druhá svetová vojna vo filmovom prevedení

                                                   Frazeologizmy a ich význam v bežnej komunikácii

                                                    Modlitba v tvorbe Milana Rúfusa

                                                   Porovnanie filmu s jeho knižnou predlohou

                                                   Slovenské národné obrodenie

                                                   Významná osobnosť dejín

    p. uč. Ivana Hétháršiová:       Adoptívne a pestúnske rodiny na Slovensku

                                                    Dobrovoľnícke organizácie v mojom okolí

                                                   Sociometrické metódy realizované v mojej triede

    p. uč. Anna Štofaniková:       Animuj svoj svet

                                                   Film – spracovanie na dohodnutú tému

                                                   FLL – INTO ORBIT – Život a cestovanie vo vesmíre

                                                   Moja hra

    p. uč. Júlia Komarová:          Kazaň – mesto dvoch svetov

                                                   Motívy v ruskej ľudovej rozprávke

                                                   Ruské frazeologizmy v obrázkoch

                                                   Ruské výtvarné umenie

                                                   Transsibírska magistrála

    p. uč. Margita Jurková Krivdová:      Grafy v matematike

                                                                Magické štvorce

                                                                Matematické hry, hádanky a hlavolamy

                                                                Matematika v živej a neživej prírode

                                                                Miery a váhy kedysi a dnes

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A