•  

     Rodičia  
   Trieda Meno Priezvisko Funkcia
   1.A Ľudmila Makarová člen
   2.A Radovan Adámi člen
   2.B Alena  Kalabová podpredseda
   3.A Miroslav Pekár predseda
   4.A Lucia Rose člen
   4.B Miriam Tkáčová člen
   5.A Ján Babjak člen
   6.A Mária  Drutarovská člen
   6.B Anna Efstathopoulos člen
   7.A Janka Husivargová člen
   8.A Katarína Skladaná člen
   9.A Lucia Straková člen

    

     Anna Lukačková zapisovateľka
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 5. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník