• September:
   Oboznámenie sa s pravidlami v ŠKD
   Bezpečne do školy – značky
   Pani Jeseň –práca s prírod.mat.
   Výroba šarkanov
   Šarkaniáda - CA
   Október:
   Mesiac úcty k starším
   Darček pre st. rodičov
   Kultúrne správanie – v škole, jedálni, na ulici
   Deň stromov – CA
   November:
   Ako pomáhame v domácnosti
   Význam ovocia a zeleniny
   Drogy – vplyv na ich používanie
   Potravinová pyramída – CA
   December:
   Advent 
   Zima
   Vianočná výzdoba -CA
   Vianočné zvyky a tradície, vinše
   Január:
   Zvieratká v zime / snehuliak
   Zimná krajina -CA
   Detské encyklopédie
   Starostlivosť o izbové rastliny
   Február:
   Fašiangy
   SOS -112 –CA /11.2./
   SV. Valentín
   Marec:
   Marec – mesiac knihy
   Jar –ročné obdobie
   Deň vody – 22.3. –CA
   Deň učiteľov
   Apríl:
   Apríl – mesiac lesov
   Veľkonočná dekorácia –kraslica
   Veľkonočné sviatky
   Deň Zeme – 22.4. – CA
   Máj:
   Deň matiek -darček
   Portrét mamy
   Deň rodiny
   Deň mlieka – 15.5. - CA
   Poznávanie rastlín
   Jún:
   MDD – diskotéka – CA
   Deň otcov – portrét
   Prvý letný deň
   Koláž – hrad, zámky
   Maľovanie na chodník
    

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 5. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník