• Obdobie školského vyučovania

     

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

    2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

     

    Školské prázdniny

     

    3. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október –

    30. október 2020

    2. november 2020

    (pondelok)

    vianoč

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020

    – 7. január 2021

    8. január 2021

    (piatok)

    polročné

    29. január 2021

    (piatok)

    1. február 2021

    (pondelok)

    2. február 2021

    (utorok)

    jar

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     

    12. február 2021

    (piatok)

    15. február –

    19. február 2021

    22. február 2021

    (pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    19. február 2021

    (piatok)

    22. február –

    26. február 2021

    1. marec 2021

    (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    26. február 2021 (piatok)

    1. marec –

    5. marec 2021

    8. marec 2021

    (pondelok)

    veľkonoč

    31. marec 2021

    (streda)

    1. apríl –
    6. apríl 2021

    7. apríl 2021

    (streda)

    letné

    30. jún 2021

    (streda)

    1. júl –

    31. august 2021

    2. september 2021

    (štvrtok)

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje