• Zoznam galérií

  • Škola v prírode
   Škola v prírode
   81
  • Plavecký kurz
   Plavecký kurz
   36
  • Deň rodiny 2019
   Deň rodiny 2019
   87
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   77
  • Karneval 1.-4. ročník
   Karneval 1.-4. ročník
   59
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
   Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
   57
  • Školský ples "2019"
   Školský ples "2019"
   59
  • Korčuliarsky kurz
   Korčuliarsky kurz
   72
  • Imatrikulácia 1.A
   Imatrikulácia 1.A
   29
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník