• Zloženie

    • Zloženie Rady školy

     pri Súkromnej základnej škole v Sabinove

      

     poradové číslo

     priezvisko a meno

     zástupca koho

     funkcia

     1

     Kalabová Alena

     zástupca rodičov

     člen

     2

     Makarová Ľudmila

     zástupca rodičov

     člen

     3

     Pekár Miroslav, PhDr.

     zástupca rodičov

     predseda

     4

     Straková Lucia

     zástupca rodičov

     člen

     5

     Lukačková Anna, Ing.

     zástupca nepedagogických zamestnancov

     zapisovateľ

     6

     Červeňák Jozef, Mgr.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     člen

     7

     Matisovská Miriam, Mgr.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     podpredseda

     8

     Efstathopoulos Anna, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     9

     Gargalovičová Veronika, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     10

     Novotná Eva, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     11

     Miklošková Zlatica, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník