Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Dramatický krúžok pre žiakov 4.- 9. ročníka
Futbal - Futsal pre žiakov 1.- 4. ročníka
Chemický krúžok pre žiakov 5. - 9. ročníka
Foto Foto Foto Foto Foto
Internetová kaviareň - Študovňa pre žiakov 3.- 9. ročníka
Malý výskumník pre žiakov 1.- 4. ročníka
Foto Foto Foto Foto Foto
Precvičme si gramatiku v NEJ pre žiakov 5. - 9. ročníka
Programovanie pre žiakov 4. - 9. ročníka
Skauting pre žiakov 1.- 5. ročníka
ŠKD 1
ŠKD 2
ŠKD 3
Tvorivé dielne 1 pre žiakov 1.- 2. ročníka
Foto Foto Foto Foto Foto
Tvorivé dielne 2 pre žiakov 3. - 9. ročníka
Zborový spev pre žiakov 1.- 9. ročníka

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2017
Počet návštev: 3462832