Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Organizácia školského roka  Plán práce školy Na návšteve u nás Náš tím Poplatky Kontakty

Škola

Organizácia školského roka

   

Organizácia školského roka 2017-2018

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  3. Školské vyučovanie v 2. polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017-2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

27. október 2017 (piatok)

30. – 31. október 2017

 

2. november 2017 (štvrtok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

jarné

23. február 2018 (piatok)

26. február - 2. marec 2018

5. marec 2018 (pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec - 3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

letné

29. jún 2018 (piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

Počet návštev: 3462802