•  

   Milí rodičia,

   predkladáme Vám plán práce školy na školský rok 2017/2018 Plán má informatívny charakter. Škola si vyhradzuje právo na zmeny termínov v pláne, a to predovšetkým kurzov v závislosti od voľných termínov ubytovacích zariadení, plavárne a tiež v závislosti od počasia. Za pochopenie Vám ďakujeme.

     

    školský rok 2017/2018 
    september
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
         1 2 3 4
   4 Sv. omša; otvorenie šk. roka 2017-2018; 1. zasadnutie PR (zodp.: triedni učitelia; S. Urdzíková)  5 Triednické hodiny (1. - 3.) - preberanie učebníc a pomôcok, poučenie o BOZP, školský poriadok; 1. zasadnutie MZ, PK (zodp.: triedni učitelia; Š. Brajerčíková, Ľ. Daráková) 6 Projekt „Záložka do knihy spája školy (zodp.: Z. Miklošková) 7 8 9 10
   11 Zber gaštanov (zodp.: D. Bodnár, D. Urdová) 12 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 13 14  Imatrikulácia - 1. ročník + noví žiaci – 3. - 4. hodina; OČAP – 2. stupeň (zodp.: Š. Brajerčíková; J. Červeňák) 15 16 17
   18 19 Fotenie kolektívov i zamestnancov školy; Rodičovské združenie – 2. stupeň – 16:30 (zodp.: S. Urdzíková) 20 21 Rodičovské združenie – 1. stupeň – 16:30; 17:50 – 1. zasadnutie Klubu rodičov; rediagnostika žiakov (zodp.: S. Urdzíková, L. Zaletová, Z. Miklošková) 22 23 24
   25   26   Európsky deň jazykov (zodp.: E. Baronová) 27 28 1. zasadnutie Rady školy – 17:00 (zodp.: M. Matisovská) 29 30  
   október
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
               1
   2 3 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 4 5 6 7 Jesenný festival (zodp.: M. Drutárovská, A. Antolová) 8
   9 10 11 12 13 14 15
   16 Zber papiera (zodp.: D. Bodnár, D. Urdová); Svetový deň zdravej výživy (zodp.: vedúca školskej  jedálne) + tematicky zameraný týždeň (zodp.: triedni učitelia) 17 Zber papiera  18 Zber papiera 19 Zber papiera 20 Zber papiera  21 22
   23 24  Medzinárodný deň školských knižníc; program pre starých rodičov (zodp.: Z. Miklošková; triedni učitelia 1. stupňa ) 25 Ukončenie projektu „Záložka do knihy spája školy“ (zodp.:Z. Miklošková) 26 27  Noc v škole 1. - 2. ročník (zodp.: J. Klocová)  28 29
   30 Jesenné prázdniny 31 Jesenné prázdniny            
   Mesiac úcty k starším – spolupráca s domovmi - rozhovor, pomoc, čítanie, program – počas celého mesiaca
   november
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
       1 2 3 Noc v škole – 3., 4. ročník (zodp.: M. Kolárčiková) 4 5
   6 Týždeň digitálnych zručností; bezpečne na internete (zodp.: A. Štofániková) 7 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 8 9 10 11 12
   13 14 15 16 17 18 19
   20  Týždeň boja proti drogám (zodp.: J. Ondášová ) 21 2. zasadnutie Pedagogickej rady – štvrťročná porada; 2. zasadnutie PK (zodp.: S. Urdzíková; M. Nováková)  22 23 24 25 26
   27 Advent; požehnanie adventných vencov (zodp.: M. Nováková, M. Matisovská) 28 Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia) 29 30      
   6. - 10. 11. - Týždeň digitálnych zručností; 20. - 24. 11. - Týždeň boja proti drogám
   december
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
           1 Vyhlásenie zbierky pre charitu  (zodp.: M. Nováková) 2 3
   4 5  Sv. Mikuláš; Pracovná porada (zodp.: J. Červeňák; S. Urdzíková) 6 7 Vianočná akadémia (zodp.: J. Ondášová)  9 10
   11 12 13 14 15 16 17
   18 Korčuliarsky kurz pre 1. - 7. ročník/Tanečný kurz pre 8. - 9. ročník; Finančná gramotnosť (zodp.: J. Červeňák, Š. Brajerčíková, J. Kolárčik) 19  20    21 Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)      22  Triednické hodiny; Duchovná obnova (zodp.: triedni učitelia; M. Nováková) 23 24
   25 Vianočné prázdniny 26 Vianočné prázdniny 27 Vianočné prázdniny 28 Vianočné prázdniny 29 Vianočné prázdniny 30 31
   18. 12. - 21. 12. - Korčuliarsky kurz a kurz finančnej gramotnosti
   január
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
   1 Vianočné prázdniny 2 Vianočné prázdniny 3 Vianočné prázdniny 4  Vianočné prázdniny 5  Vianočné prázdniny 6 7
   8 Požehnanie tried (zodp.: M. Nováková) 9 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 10 11 12 13 14
   15 16 Šaliansky Maťko – školské kolo zodp.: M. Matisovská) 17 18 19 20 21
   22 23 3. zasadnutie Pedagogickej rady – polročná porada (zodp.: S. Urdzíková) 24 25 26 27 28
   29 30 31 Karneval (zodp.: M. Novická)        
   február
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
         1 Ples (zodp. M. Nováková)  2 Polročné prázdniny 3 4
   5 Lyžiarsky kurz (zodp.: Z. Miklošková) 6 Lyžiarsky kurz;  Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 7 Lyžiarsky kurz  8 Lyžiarsky kurz  9  Lyžiarsky kurz  10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19  Lyžiarsky kurz; Pôst (zodp.: J. Červeňák, M. Drutárovská; M. Kolárčiková, M. Nováková) 20 Lyžiarsky kurz 21 Lyžiarsky kurz  22   Lyžiarsky kurz 23  Lyžiarsky kurz  24 25
   26  Jarné prázdniny 27  Jarné prázdniny 28  Jarné prázdniny        
   marec
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
         1 Jarné prázdniny    2  Jarné prázdniny  3 4
   5 6 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková) 7 8 9 10 11
   12  Deviatnik k sv. Jozefovi (zodp.: S. Urdzíková)    13 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (zodp.: M. Matisovská)     14 15 16 17 18
   19 Sv. omša; Kultúrne podujatie (zodp.: J. Ondášová, M. Jenčová) 20 Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia) 21  Testovanie 9 (zodp.: A. Štofániková)  22 23  Čitateľský maratón (zodp.: Z. Miklošková)   24 25
   26  Krížová cesta; Duchovná obnova   27  Krížová cesta; Duchovná obnovav(zodp.: M. Nováková)       28 Deň učiteľov (zodp. : S. Urdzíková) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO   29   Veľkonočné prázdniny 30   Veľkonočné prázdniny 31  
   Marec mesiac knihy – triedne i školské aktivity počas celého mesiaca; v rámci Dňa zápasu za ľudské práva - spoznávanie svojich práv a povinností 
   apríl
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
               1
   2 Veľkonočné prázdniny 3 Veľkonočné prázdniny 4 5   Plavecký kurz pre 1. - 6. ročník (zodp.: Š. Brajerčíková)   6 Plavecký kurz   7 8
   9 Plavecký kurz 10 Pracovná porada; plavecký kurz (S. Urdzíková)  11 Plavecký kurz 12 13   Jarné upratovanie 14 15 Popoludnie v SZŠ (zodp.: S. Urdzíková)
   16  Divadielko na Korze pre škôlky (zodp.: triedni učitelia, J. Ondášová) 17  Slávik 2016 (zodp.: M. Kolárčiková) 18 19 20  Zápis do 1. ročníka (zodp.: S. Urdzíková) 21 22
   23    Zber papiera (zodp.: D. Urdová, D. Bodnár) 24 4. zasadnutie Pedagogickej rady – trištvrťročná porada; 3. zasadnutie PK; Zber papiera  (zodp.: S. Urdzíková; M. Nováková)  25 Zber papiera  26  Zber papiera  27 Zber papiera; Noc v škole 2. stupeň (zodp.: J. Kolárčik) 28 29
   30 Vietnam – brána do Indočíny (presný termín bude upresnený)
   máj
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
       2 Prezentácie ročníkových prác (zodp.: triedni učitelia) 3 Prezentácie ročníkových prác (zodp.: triedni učitelia) 4 Prezentácie ročníkových prác (zodp.: triedni učitelia) 5 6
   7 8 9 10 11 12 13
   14 15 Triedne aktívy; pracovná porada (zodp.: triedni učitelia, S. Urdzíková)  16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27
   28 29 30 31      
   jún
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
           1  MDD (zodp.: M. Matisovská, M. Hoľko) 2 Deň rodiny (zodp.: J. Klocová, M. Drutárovská) 3
   4 5 Pracovná porada; 4. zasadnutie PK (zodp.: S. Urdzíková) 6 7 8 9 10
   11   Škola v prírode (zodp.: M. Kolárčiková) 12  Škola v prírode   13  Škola v prírode   14  Škola v prírode  15    Škola v prírode  16 17
   18 19  5. zasadnutie Pedagogickej rady – koncoročná porada (zodp.: S. Urdzíková)    20 Školské výlety (zodp.: triedni učitelia) 21 Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)  22  Školské výlety (zodp.: triedni učitelia) 23 24
   25 Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)   26  Triednické hodiny (zodp.: triedni učitelia) 27 Triednické hodiny (zodp.: triedni učitelia) 28  OČAP; didaktické hry (zodp.: J. Červeňák, J. Klocová) 29 Sv. omša; odovzdávanie vysvedčení; rozlúčka s deviatakmi (zodp.: J. Ondášová, M. Nováková, S. Urdzíková, M. Hoľko)  30 Hurá! Prázdniny!  

    

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 21. 3. 2018