• Čo nás čaká v januári?

      1. 1. – 7. 1. – Vianočné prázdniny

      8. 1. – požehnanie tried

      9. 1. – stretnutie s rodičmi žiakov 2. A triedy

      16. 1. – Šaliansky Maťko – školské kolo

      23. 1. – 3. zasadnutie Pedagogickej rady – klasifikačná porada

      27. 1. – 8. školský ples

      31. 1. – karneval pre žiakov 1. – 4. ročníka

     • Zbierka pre Charitu

      Tento rok sme sa rozhodli pomôcť Charite v Sabinove trošku ináč. Rozhodli sme sa zorganizovať burzu hračiek, ktoré budú môcť žiaci doniesť do školy a zároveň si budú môcť zakúpiť hocijakú hračku za 0,50 €. Všetky vyzbierané peniaze potom odovzdáme Charite. Hračky, ktoré si nik nezakúpi, si žiaci budú môcť zobrať späť, prípadne ich ponúkneme detskému domovu.

     • Zbierka starých mobilov

      SOCIA, nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko vyhlasuje 8. ročník kampane Staroba sa nás dotýka, v rámci ktorej bude prebiehať zbierka starých mobilov. Za každý odovzdaný mobil získame 0,50 € do zbierky Lienka pomoci, ktorou sa podporí rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Aj naša škola sa chce zapojiť do tejto zbierky. Staré mobilné telefóny môžete vložiť do krabice na vrátnici. Po ukončení zbierky – 31. 1. 2018 - ich odnesieme do predajne Orange.

     • Ples

      Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na 8. ples Súkromnej základnej školy, ktorý sa tohto roku bude konať 27. 1. 2018 v priestoroch Súkromnej základnej školy. Cena lístka je 20 eur. Zahŕňa welcome drink sprevádzaný komornou hudbou, hudbu (dj), večeru a kávu, druhú večeru, vodu, tombolu. Keďže kapacitné možnosti sú obmedzené – cca 50 osôb, prosím rezervujte si lístky na t. č.: 0908082633.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 17. 1. 2018