• Zápis do 1. ročníka

      Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy, ktorý sa bude konať v dňoch:

      Streda - 18. 4. 2018

      Štvrtok – 19. 4. 2018

      v čase od 14:30 do 17:30

      v priestoroch Súkromnej základnej školy (1. poschodie)

      K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

      a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

     • Plavecký kurz

      Organizácia plaveckého kurzu


      Školský rok: 2017/2018

      Dátum uskutočnenia: 5. 4. - 6. 4. 2017; 9. 4. - 11. 4. 2018

      Názov akcie: Plavecký kurz

      Miesto akcie: Krytý bazén Drienica

      Program: plavecký výcvik

      Počet inštruktorov: 5 (v závislosti od počtu prihlásených žiakov)

      Predpokladané náklady: 20 € + 3,50 € cestovné

     • Marec – mesiac knihy

      Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť

      Mateja Hrebendu,

      ktorý sa v marci narodil i zomrel.

      Do slovenskej histórie sa zapísal ako popredný šíriteľ slovenských a českých kníh. Presviedčal ľudí, že čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných. Okrem toho bol ľudovým básnikom a zberateľom ľudových piesní.

     • Hviezdoslavov Kubín

      Aj tento školský rok sme sa potešili, že žiaci každej triedy boli ochotní urobiť niečo naviac aj v oblasti umenia. Školské kolo v prednese poézie a prózy malo u nás takéto výsledky:

      Poézia:1. kategória: 1. miesto - Natália Novická

      2. miesto – Samuel Matisovský